HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS
Products / ผลิตภัณฑ์
...................................................................................................................
โปรแกรมบัญชี Express
 • นัดหมายสาธิตโปรแกรม ณ สถานที่ลูกค้า
 • ติดตั้ง พร้อมเซ็ตทั้งระบบให้พร้อมใช้งาน
 • จัดทำแบบฟอร์ม ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ให้พร้อมใช้งาน
 • อบรมการใช้งานเบื้องต้น ให้ตรงกับงานของลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน
 • รับวิเคราะห์งานปัญชี เพื่อประยุกต์ให้ใช้กับโปรแกรมได้อย่างดี
 • จัดทำโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรม
 • รับสอน / อบรม การใช้งานโปรแกรม ทั้งที่บริษัทฯ และ สถานที่ลูกค้า
...................................................................................................................
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ได้แก่ เครื่องเซิฟเวอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 • เครื่องพิมพ์หัวเข็ม (dot matrix) ยี่ห้อ Epson, Oki, Panasonic
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP, Epson, Canon
 • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ยี่ห้อ HP, Epson, Canon, Lexmark
 • อุปกรณ์บาร์โค๊ด, เครื่ืองพิมพ์บาร์โค๊ด, ลิ้นชักเก็บเงิน, เครื่อง POS ยี่ห้อ IBM, Epson, Wincor Nixdorf
 • อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง UPS ยี่ห้อ Syndome...................................................................................................................
ระบบเครือข่าย (Network)
 • อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ได้แก่ Modem, Router, Switch, Hub ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เช่น SMC, LinkSys, 3Com, Cisco, Zyxel
 • ตู้Rack ทุกขนาด พร้อมอุปกรณ์เสริม
 • สายสัญญาณระบบเครือข่าย ทุกชนิด ยี่ห้อ AMP, Link, Bellcoms
 • อุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย เช่น RJ45, Fiber optic
...................................................................................................................
ซอฟต์แวร์ (Software)
 • ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ทุกชนิด
 • โปรแกรมทำงานทุกชนิด เช่น Abode, Corel, Autodesk (AutoCAD)
 • โปรแกรมป้องกันไวรัส เช่น McAfee, Norton, Panda, Bitdefender


 • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำหรับงานวิจัย SSI Scientific Software  ในประเทศไทย
       LISREL 8.8 - LISREL, PRELIS, MULTILEV, SURVEYGLIM, MAPGLIM, CATFIRM, CONFIRM
       HLM 6
       SuperMix 1
       Item Response Theory

 • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำหรับงานวิจัย ATLAS.ti Software ในประเทศไทย
 • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมเขียนแบบ ZwCAD ราคาถูก ทำงานได้เหมือน AutoCAD
 • ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express ใช้งานง่าย, ให้คำแนะนำตลอดการใช้งาน
       


...................................................................................................................
กล้องวงจรปิด และ ระบบความปลอดภัย (Security and CCTV)
 • DVR, PC-Base สำหรับการบันทึกภาพจากกล้อง ยี่ห้อ Sanyo, Watashi, D-link
 • CCTV, IP-Camera ยี่ห้อ Sanyo, Watashi, D-Link
 • เครื่องสแกนนิ้ว, บัตรผ่านประตู ยี่ห้อ TAFF, Watashi


HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS      |       MAP
HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS      |       MAP
HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS      |       MAP
 
บริษัท เอส ทู ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
S2C COMPUTER CO.,LTD.
 
Copyright @ 2009, S2C Computer Co.,Ltd., All rights reserved.
 • รับปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • วางระบบเครือข่ายทุกประเภท
 • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • จัดหาโปรแกรมใช้งานทุกชนิด
 • บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบความปลอดภัยทุกชนิด
 • โปรแกรมบัญชี Express
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส
HOME      |       PRODUCTS      |        SERVICES       |        CONTACTS      |       MAP      |       NEWS